CANTON spol. s.r.o. 

 

Galantská cesta 5416/5D
929 01 Dunajská Streda

 

IČO:35803916

DIČ:2020235536

IČ DPH:SK2020235536

 

 

Poštovné 3 € s Dph

 

Poštovné  

 

Katalóg 

colop pečiatky

 

 

KONTAKTY

CANTON spol. s.r.o.
Galantská cesta 5416/5D
929 01 Dunajská Streda
tel: 031 550 98 23
fax: 0917 300 229
canton@canton.sk

NOVINKY

arr3Ako si objednať pečiatky?1. Výber produktu Kliknite v ľavom menu na zvolenú kategóriu produktov a z ponuky si vyberte... arr3arr3NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

TOVAR V AKCII

naša cena 26,92 EUR
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 17,06 EUR
skladom


Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

                                       Zásady spracúvania osobných údajov
                                         v spoločnosti CANTON, spol. s r. o.


I. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby
Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť CANTON, spol. s r. o. so sídlom
Komárňanská 21/53, 932 01 Veľký Meder, Slovenská republika, IČO 35 803 916, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo 14922/T (ďalej len „
spoločnosť CANTON, spol. s r. o.“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených
nižšie. Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu RNDr.
Tímeu Bartalosovú, e-mailová canton@canton.sk, telefónne číslo: +421 31 550 98 23, zákaznícka
linka: +421 917 300 229, fax:+421 31 550 98 25, Obchod: Galantská cesta 5416/5D, 929 01
Dunajská Streda, Slovenská republika.

II. Spracúvanie osobných údajov na tieto účely:

II.1 Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru a vybavovanie reklamácií
Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. spracúva na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a
dodania tovaru tieto osobné údaje:
a) meno a priezvisko zákazníka,
b) telefónne číslo zákazníka,
c) e-mailová adresa zákazníka,
d) adresa zákazníka,
e) údaje o zakúpenom tovare,
f) údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na
účet spoločnosti CANTON, spol. s r. o.).
Na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bodoch a) až f) aj údaje o
reklamovanom tovare.
Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely nákupu tovaru prostredníctvom eshopu,
dodania tovaru je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a v prípade vybavovania reklamácií
článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je v prípade nákupu tovaru
prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe
tovaru a v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti
CANTON, spol. s r. o.
Príjemcami osobných údajov sú tieto osoby:
a) kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako
ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
b) dodávatelia v súvislosti s vybavovaním reklamácií ako prevádzkovatelia alebo
sprostredkovatelia,
c) orgány finančnej správy, daňoví kontorlóri ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak
je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti CANTON, spol. s r. o.Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia
záručnej lehoty na dodaný tovar.

II.2 Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu
Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu
nasledovné osobné údaje zákazníka:
a) meno a priezvisko zákazníka,
b) telefónne číslo zákazníka a/alebo
c) e-mailová adresa zákazníka,
d) údaje o objednanom tovare,
e) Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov Spracúvanie osobných údajov
spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru,
ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a
plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

II.3 Nezáväzná objednávka tovaru
Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné
osobné údaje potenciálneho zákazníka:
a) meno a priezvisko zákazníka,
b) telefónne číslo zákazníka a/alebo
c) e-mailová adresa zákazníka,
d) údaje o nezáväznej objednávke,
e) Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Spracúvanie osobných údajov
spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka
o nezáväznú objednávku tovaru.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do
uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

II.4 Registrácia a prevádzka e-shopu
Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. spracúvana na účely registrácie a prevádzky e-shopu
nasledovné osobné údaje:
a) meno a priezvisko zákazníka,
b) telefónne číslo zákazníka,
c) e-mailová adresa zákazníka,
d) adresa zákazníka,
e) história objednávok zákazníka.
f) Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je nevyhnutné na
zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:
a) Slovak Parcel Service s. r. o., so sídlom Senecká cesta 1., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Slovenská
republika, IČO: 31329217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
Oddiel Sro, Vložka číslo 3215/B účelom prepravy a doručenia tovaru zákazníkom.
b) Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, zapísaná v
Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa., Vložka číslo 803/S
účelom prepravy a doručenia tovaru zákazníkom.
c) Osobné údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

II.5 Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej
podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov:
a) meno a priezvisko zákazníka,
b) telefónne číslo zákazníka a/alebo
c) e-mailová adresa zákazníka,
Telefonické rozhovory nie sú nahrávané a e-mailová komunikácia je po vybavení podpornej
služby zákazníkovi je automaticky vymazaná.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Osobné údaje sú spracúvané len počas riešenia určitého problému zákazníka, resp. počas
poskytovania podpornej služby zákazníkovi, po vyriešení určitého problému zákazníka a po
poskytovaní podpornej služby zákazníkovi sú automaticky vymazané.

II.6 Riešenie sťažností zákazníkov
Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné
osobné údaje:
a) meno a priezvisko zákazníka,
b) telefónne číslo zákazníka a/alebo
c) e-mailová adresa zákazníka a/alebo
d) adresa zákazníka,
e) údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je nevyhnutné na vyriešenie
sťažnosti zákazníka.
Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

II.7 Súťaže na Facebooku
Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. spracúva na účely realizácie súťaží prostredníctvom
Facebooku nasledovné osobné údaje:
a) údaje uvedené v profile súťažiaceho
a v prípade víťaza aj jeho
b) meno a priezvisko a/alebo
c) telefónne číslo a/alebo

d) e-mailová adresu a/alebo
e) adresu.
f) Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je nevyhnutné na účely
realizácie súťaže v súlade s jej podmienkami.
Príjemcom osobných údajov víťaza v prípade uvádzania mena a priezviska je spoločnosť
Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska
republika ako prevádzkovateľ, pričom táto spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so
svojou Politikou ochrany osobných údajov (https://www.facebook.com/policy.php).
Osobné údaje sú spracúvané po dobu odovzdania výhry víťazcovi.

II.8 Poskytovanie podpory cez Facebook
V prípade, ak sa dotknutá osoba rozhodne požiadať o poskytnutie podpory cez Facebook,
spoločnosť CANTON, spol. s r. o. bude spracúvať osobné údaje uvedené vo facebookovom
profile dotknutej osobe a údaje, ktoré jej dotknutá osoba sama počas komunikácie poskytne.
Účelom spracúvania týchto osobných údajov je poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka a
právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
Poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je
nevyhnutné na poskytnutie podpory na žiadosť zákazníka.
Príjemcom osobných údajov je spoločnosť Facebook Ireland Ltd., so sídlom 4 Grand Canal
Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írska republika ako prevádzkovateľ, pričom táto
spoločnosť bude osobné údaje spracúvať v súlade so svojou Politikou ochrany osobných údajov
(https://www.facebook.com/policy.php).
Osobné údaje sú spracúvané počas doby nevyhnutnej na poskytnutie podpory požadovanej
zákazníkov.

II.9 Plnenie zákonných povinností spoločnosti CANTON, spol. s r. o.
Spoločnosť CANTON, spol. s r. o. spracúva osobné údaje uvedené v bodoch II.1 až II.8 na
účely plnenia zákonných povinností spoločnosti CANTON, spol. s r. o.
Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov, napríklad:
a) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
b) zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
c) zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
d) zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov,
e) zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.
f) Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou CANTON, spol. s r. o. je nevyhnutné na účely
plnenia zákonných povinností spoločnosťou CANTON, spol. s r. o.
Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby: daňoví kontrolóri, orgány finančnej a
verejnej správy ako prevádzkovatelia.
Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

III. Práva dotknutej osoby
Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov alebo príslušnými
právnymi predpismi.
Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:
a) požadovať prístup k osobným údajom,
b) na opravu osobných údajov,
c) na vymazanie osobných údajov,
d) na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
e) právo na prenosnosť osobných údajov,
f) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
g) Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním CANTON, spol. s r. o.:
a) písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska
zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu (canton@canton.sk),
c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle (+421 31 550 98 23, resp. +421 917 300 229).
d) Príslušným právnym predpisom je najmä Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.